Vrijwilligers


Het Grenslandmuseum wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Het zijn mensen die het leuk vinden om met elkaar een stukje van de plaatselijke historie te bewaren en dit in de vorm van een interessante expositie te tonen aan de bezoekers. Om het Grenslandmuseum goed te laten draaien en voldoende kwaliteit te bieden is er veel inzet en enthousiasme en doorzettingsvermogen van de vrijwilligers nodig.

Vrijwilligers zijn gastheer of gastvrouw, geven rondleidingen, registeren de collectie en houden het archief bij, organiseren tentoonstellingen, helpen bij het beheer en het onderhoud van het gebouw, maken foto’s of films, houden zich bezig met de website. Ontwikkelen lessen voor leerlingen, zijn bestuurslid of schrijven artikelen voor kranten.

Momenteel heeft de Stichting de beschikking over ruim 30 vrijwilligers, die de meest uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Dat zijn er nog niet voldoende. Het museum zoekt daarom naar nieuwe vrijwilligers, want vele handen maken licht werk!!

Vrijwilliger worden doe je zo!
Voelt u er wat voor om tijd te besteden aan het Grenslandmuseum, schrijf u dan in door middel van het contactformulier op de website of stuur een mail naar info[at]grenslandmuseum.nl of kom vrijblijvend eens praten met vrijwilligers in het museum.
Maak s.v.p. gebruik van het formulier Jaarlijkse Bijdrage.

Vriend van het museum

Bijna iedereen weet waar het Grenslandmuseum staat. Wist u dat dit museum volop bezig is zich te vernieuwen?

Daarbij spelen vrijwilligers en euro’s een doorslaggevende rol.

In 2017 zijn veel bewoners van de grensregio “Vriend van het museum” geworden. Daar zijn we heel blij mee. Maar we willen meer. Er liggen nog ambitieuze plannen te wachten op uitvoering. Prioriteit heeft de vernieuwing van de verlichting.

Steun het Grenslandmuseum financieel.

Het betreffende formulier kunt u hieronder downloaden.