ANBI

Naam instelling: Stichting Grenslandmuseum

RSIN: 8588.42.154

Bankgegevens:
IBAN NL64 RABO 0313 9398 88
BIC RABONL2U

Doelstelling:
Het Grenslandmuseum heeft tot doel het behoud en bevorderen van historische waardevolle zaken, zowel roerende als onroerende. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door opsporing, restaureren en beheer van de hier bovengenoemde zaken en deze eventueel in eigendom te verwerven. Het museum maakt zich sterk om de verworven historische stukken / cultuurerfgoed aan de samenleving te tonen en hun belangstelling te wekken.

Contactgegevens: zie pagina Contact.

Bestuur en samenstelling: zie pagina Bestuur.

Beloningsbeleid: Het gehele bestuur is onbezoldigd. Dit geldt ook voor alle vrijwilligers.

Beleidsplan: Beleidsplan 2023-2028 (PDF).

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2017 (PDF) (van voormalige werkgroep Grenslandmuseum)
Jaarverslag 2018 (PDF)
Jaarverslag 2019 (PDF)
Jaarverslag 2020 (PDF)
Jaarverslag 2021 (PDF)
Jaarverslag 2022 (PDF)
Jaarverslag 2023 (PDF)

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2017 (PDF) (van voormalige werkgroep Grenslandmuseum)
Jaarrekening 2018 (PDF)
Jaarrekening 2019 (PDF)
Jaarrekening 2020 (PDF)
Jaarrekening 2021 (PDF)
Jaarrekening 2022 (PDF)
Jaarrekening 2023 (PDF)

Steun de “Vrienden van het Grenslandmuseum” samen met de Belastingdienst!
De Stichting Grenslandmuseum heeft de zogenaamde “culturele ANBI-status”. Dat betekent dat wij door de fiscus zijn aangemerkt als een goed doel met een culture status. Dit betekent extra fiscaal voordeel voor personen die ons een gift geven. De gift is dan tegen 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U mag als gever uw gift aan ons (nu €15 en hoger) met 25% verhogen in uw aangifte inkomstenbelasting. Vergeet dat niet! Een beperking in de giftenaftrek is dat er een drempel geldt van 1% van uw inkomen. Als u dus weinig giften hebt kan de fiscale aftrek gering of zelfs nul zijn.

Hoe kunt u fiscaal optimaal onze musea ondersteunen? Dat kan door van de gift een zogenaamde periodieke gift te maken. In dat geval geldt voor de fiscale aftrek geen drempel en mag u de gehele gift fiscaal aftrekken. Dat betekent dat de fiscus 40% tot zelfs 65% meebetaalt aan de gift. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De gift moet minimaal één keer per jaar worden gedaan;
  • De gift moet minimaal vijf jaar achter elkaar worden gedaan voor hetzelfde bedrag;
  • De gift mag niet tussentijds worden gestopt behoudens bij overlijden;
  • Voor de gift is vooraf een notariële of onderhandse akte gemaakt.

U hoeft sinds 2014 niet meer naar de notaris toe. De belastingdienst heeft een modelovereenkomst opgesteld, die kan worden ingevuld en worden ondertekend door u en het bestuur van de Stichting Grenslandmuseum. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Even wat rekenvoorbeelden om te laten zien wat een periodieke gift u uiteindelijk kost (voor extra informatie in uw specifieke situatie kunt u natuurlijk kijken op www.belastingdienst.nl). Stel:

  • U schenkt jaarlijks (via akte) € 50 aan de Stichting Grenslandmuseum. Uw aftrekpost worden dan € 62,50 en er geldt geen drempel. Bij een belastingtarief van 40% kost de gift netto maar € 25 terwijl de Stichting Grenslandmuseum wel € 50 krijgt voor haar activiteiten;
  • U schenkt voor vijf jaar € 1.000 per jaar. Uw aftrekpost wordt dan € 1.250. Bij een belastingtarief van 52% kost de gift netto maar € 350, terwijl de Stichting Grenslandmuseum € 1.000 krijgt. Bij een belastingtarief van 40% kost de gift u € 500;
  • U schenkt voor vijf jaar € 5.000 per jaar. Uw aftrekpost wordt dan € 6.250. Bij een belastingtarief van 52% kost de gift u slechts € 1.750 terwijl de Stichting Grenslandmuseum € 5.000 krijgt. Bij een belastingtarief van 40% kost de gift u € 2.500.

Kortom de fiscus sponsort mee als u geeft aan de Stichting Grenslandmuseum. Uw gift is van harte welkom. Vooral nu de gemeente voornemens is flink te bezuinigen op de subsidie.

Uiteraard wordt uw gift goed besteed. Zo zijn we bezig met digitalisering van de collectie, willen we het Grenslandmuseum weer up-to-date maken en organiseren we gedurende het jaar diverse activiteiten en exposities.

In onze jaarrekeningen kunt u zien dat wij geen geld over de balk gooien.

Mocht u vragen hebben of een periodieke gift willen doen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de penningmeester Theo Diepenbroek via info[at]grenslandmuseum.nl.

Vriend van het museum

Bijna iedereen weet waar het Grenslandmuseum staat. Wist u dat dit museum volop bezig is zich te vernieuwen?

Daarbij spelen vrijwilligers en euro’s een doorslaggevende rol.

In 2017 zijn veel bewoners van de grensregio “Vriend van het museum” geworden. Daar zijn we heel blij mee. Maar we willen meer. Er liggen nog ambitieuze plannen te wachten op uitvoering. Prioriteit heeft de vernieuwing van de verlichting.

Steun het Grenslandmuseum financieel.

Het betreffende formulier kunt u hieronder downloaden.