Governance Code Cultuur


De Stichting Grenslandmuseum bestuurt het Grenslandmuseum volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De uitvoering van het gehele bestuurlijk proces is in handen van het bestuur. De bestuursleden vervullen de functie onbezoldigd.