Missie

  • Het Grenslandmuseum biedt een unieke mogelijkheid om diverse facetten van de landsgrens en het samenleven op die grens te laten zien en te beleven.
  • Het museum draagt bij aan het denken en uitwisselen over de unieke ligging aan de grens en de geschiedenis van de dorpen Dinxperlo (NL) en Suderwick (D).

Vriend van het museum

Bijna iedereen weet waar het Grenslandmuseum staat. Wist u dat dit museum volop bezig is zich te vernieuwen?

Daarbij spelen vrijwilligers en euro’s een doorslaggevende rol.

In 2017 zijn veel bewoners van de grensregio “Vriend van het museum” geworden. Daar zijn we heel blij mee. Maar we willen meer. Er liggen nog ambitieuze plannen te wachten op uitvoering. Prioriteit heeft de vernieuwing van de verlichting.

Steun het Grenslandmuseum financieel.

Het betreffende formulier kunt u hieronder downloaden.