Bestuur

Sinds de oprichting in 1985 werd het Grenslandmuseum bestuurd door de stichting “Bewaar ’t Olde”. Een werkgroep van deze stichting zorgde voor de werkzaamheden rond het Grenslandmuseum. Het museum werd gevestigd in één van de oudste Rijksmonumenten van Dinxperlo; de deel van de gerestaureerde dorpsboerderij Markt 1-3.

In het jaar 2017 moest de eigenaar, de woningcorporatie  “de Woonplaats” het gebouw afstoten.

Het pand werd te koop gezet. Dit feit was het startpunt van veel overleg over de toekomst van het Grenslandmuseum. Uiteindelijk besloot het bestuur van “Bewaar ’t Olde”, dat de huidige locatie de beste plek voor het Grenslandmuseum is. Dit besluit betekende dat het bestuur op zoek moest naar financieringsmogelijkheden om de aankoop van het pand Markt 1-3 mogelijk te maken.

Mede door de hulp van deskundige plaatsgenoten en een lening, verstrekt door “Een Vriend van het Museum” aan de “Stichting Beheer Pand Markt 1-3” werd de aankoop in augustus 2018 een feit.

Naast de Stichting Beheer werd ook een nieuwe stichting voor het museum opgericht. Op 30 mei tekenden 6 bestuursleden de oprichtingsakte van de nieuwe ‘Stichting Grenslandmuseum”.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Marijke Verschoor-Boele (voorzitter)
  • Berend Enserink (secretaris)
  • Theo Diepenbroek (penningmeester)
  • Sonja Rexwinkel (lid)
  • Jannie Obbink (lid)
  • Eppie Blaauw (lid)
  • Erik de Vries (lid)

Vriend van het museum

Bijna iedereen weet waar het Grenslandmuseum staat. Wist u dat dit museum volop bezig is zich te vernieuwen?

Daarbij spelen vrijwilligers en euro’s een doorslaggevende rol.

In 2017 zijn veel bewoners van de grensregio “Vriend van het museum” geworden. Daar zijn we heel blij mee. Maar we willen meer. Er liggen nog ambitieuze plannen te wachten op uitvoering. Prioriteit heeft de vernieuwing van de verlichting.

Steun het Grenslandmuseum financieel.

Het betreffende formulier kunt u hieronder downloaden.