Vriendenkaart Grenslandmuseum

De eerste Vriendenkaart van het Grenslandmuseum is klaar!! We zijn er trots op.
Als het goed is, hebben alle “Vrienden van het Museum” een op naam gesteld exemplaar ontvangen.
Deze kaart geeft “Een Vriend” en zijn/haar gezinsleden het recht op vrije toegang in 2018 tot het museum.

We nodigen alle vrienden uit er gebruik van te maken.

Delen: