Grenslandmuseum opnieuw kwaliteitsmuseum

Sinds 2007 was het Grenslandmuseum ingeschreven in het Museumregister Nederland. Na 10 jaar voert dit register een herijking uit. Daarbij wordt gekeken of  een museum nog wel voldoet aan de hoge kwaliteitseisen, die het Register stelt.

In 2018 was het Grenslandmuseum aan de beurt. Aan maar liefst 18 criteria moest worden voldaan. Een werkgroep van bestuursleden besteedde er veel tijd en energie aan. Veel beleid rondom de bedrijfsvorming werd opnieuw geformuleerd en vastgesteld.

Eind 2018 kwam het prettige bericht dat het Grenslandmuseum de toetsing positief heeft afgesloten. Dat betekent dat het museum blijft opgenomen in het landelijk register van Nederlandse musea. 

De secretaris ontving een officieel certificaat.

Tijdens een officieel moment op 6 februari zal het bordje “Geregistreerd Museum” op een buitenmuur bevestigd worden.

Delen: