De expositie Sporen van de Vrijheid wordt verlengd tot 31-10-2021

Het was in maart jl. 75 jaar geleden dat de Achterhoek bevrijd werd. In de grensstreek hebben de oorlog,    de zware verliezen en de grote materiële schade aan weerszijden van de grens diepe sporen achter gelaten.
Nagenoeg iedere familie heeft een verhaal. Na 1945 is het voor velen moeilijk de oude draad van saamhorigheid als grensbewoners weer op te pakken.

Persoonlijke verhalen

In de expositie komen negen mensen aan het woord van weerszijden van de grens.  Waar dat kon, hebben zij de keuze gemaakt voor de vrijheid, soms met gevaar of ten koste van het eigen leven.
Het zijn de verhalen die ons in de huidige tijd aanspreken, ons om een stellingname vragen.

Toen en nu

Door verhalen van toen te verbinden met die van nu, wordt het verleden naar het heden gebracht.
De hoofdpersonen van de drie thema’s “Verzet-onvrijheid”, “Afstand – verwijdering” en “Verbroedering – samen opbouwen” laten zien dat het begrip vrijheid relatief is en door iedereen anders wordt ingevuld.

Vrijheid koesteren

Sporen van de Vrijheid maakt duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat het voortdurend moet worden gekoesterd en verdedigd.

Lokale geschiedenis

Als aanvulling op “Sporen van de Vrijheid” geven grote themapanelen een goed beeld van de situatie in Dinxperlo tijdens de bezetting en de jaren erna. Door middel van grote foto’s en korte teksten worden zestien onderwerpen belicht. In vitrines zijn bijbehorende voorwerpen te zien.
Als sluitstuk van de expositie zijn bijzondere voorwerpen opgesteld uit de verzameling van René en Mark Westendorp uit Dinxperlo.

75 jaar Vrijheid
Delen: