Geschiedenis

Toen de grens vóór 1 januari 1993 nog niet open was, hadden Dinxperlo en Suderwick door hun unieke ligging veel te maken met douane bepalingen. Surveillerende douane ambtenaren behoorden dan ook tot een vertrouwd straatbeeld. Bijzonder is ook dat de rijksgrens hier een tot eenheid gevormd woongebied van elkaar scheidt.

De grens zelf is al oud. Reeds in de vroege middeleeuwen liep hier een grens tussen twee rechts-gebieden. Het waren graafschapsgrenzen die voor de bewoners van Dinxperlo en Suderwick geen enkele betekenis hadden. Het onderlinge verkeer kon dan ook ongehinderd plaatsvinden.

De eerste grensstenen kwamen pas in 1766 toen tussen Münster en Gelre, in goed overleg, een grens werd vastgesteld. Een grenswacht of grensafsluiting was er toen nog niet.

Na 1800 kwamen veel mensen ons land binnen met de bedoeling hier te blijven. Deze “volksintocht” had tot gevolg dat in 1849 de Vreemdelingenwet tot stand kwam. Buitenlanders moesten zich in het vervolg melden en kregen een verblijfspas van 3 maanden waarna in bepaalde gevallen verlenging mogelijk was. Ook bestonden er vanaf 1816 al regels op in- uit- en doorvoer waarin ondermeer beschermde maatregel-en voor nederlandse produkten waren opgenomen. De onder de wet vallende goederen die aan de andere zijde van de grens vaak meer geld opleverden werden door smokkelaars de grens overgebracht en aldaar verkocht. En zo ontstond een sluikhandel met vele smokkeltrucs. Het grenslandmuseum dat in 1985 werd geopend laat deze geschiedenis duidelijk zien. Het geeft ook een overzicht van zaken die met de douane te maken hebben.

Voorts smokkeltrucs, in beslaggenomen wapens, een bontjas afkomstig van een beschermde diersoort, drugs, duits noodgeld uit de beginjaren twintig. Foto’s van de enige in Dinxperlo nog aanwezige grens-steen uit 1766.

Documenten en foto’s met betrekking tot de grenscorrectie uit de periode 1949/1963 toen een deel van Suderwick – als gevolg van de tweede wereldoorlog – bij Nederland kwam. Voor het museum staat zelfs nog een slagboom die eens in Dinxperlo heeft dienst gedaan.

Het zijn allemaal herinneringen die op 1 januari 1993 tot het verleden gingen behoren.