Bestuur:
Sinds de oprichting in 1985 werd het Grenslandmuseum bestuurd door de stichting “Bewaar ’t Olde”. Een werkgroep van deze stichting zorgde voor de werkzaamheden rond het Grenslandmuseum. Het museum werd gevestigd in één van de oudste Rijksmonumenten van Dinxperlo; de deel van de gerestaureerde dorpsboerderij Markt 1-3.

In het jaar 2017 moest de eigenaar, de woningcorporatie  “de Woonplaats” het gebouw afstoten.

Het pand werd te koop gezet. Dit feit was het startpunt van veel overleg over de toekomst van het Grenslandmuseum. Uiteindelijk besloot het bestuur van “Bewaar ’t Olde”, dat de huidige locatie de beste plek voor het Grenslandmuseum is. Dit besluit betekende dat het bestuur op zoek moest naar financieringsmogelijkheden om de aankoop van het pand Markt 1-3 mogelijk te maken.

Mede door de hulp van deskundige plaatsgenoten en een lening, verstrekt door “Een Vriend van het Museum” aan de “Stichting Beheer Pand Markt 1-3” werd de aankoop in augustus 2018 een feit.

Naast de Stichting Beheer werd ook een nieuwe stichting voor het museum opgericht. Op 30 mei tekenden 6 bestuursleden de oprichtingsakte van de nieuwe ‘Stichting Grenslandmuseum”.

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Berend Enserink (voorzitter)
 • Hannie Ormel (secretaris)
 • Theo Diepenbroek (penningmeester)
 • Sonja Rexwinkel (lid)
 • Herman Kobes (lid)
 • Eppie Blaauw (lid)

Vrijwilligers:
Het Grenslandmuseum wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Het zijn mensen die het leuk vinden om met elkaar een stukje van de plaatselijke historie te bewaren en dit in de vorm van een interessante expositie te tonen aan de bezoekers. Om het Grenslandmuseum goed te laten draaien en voldoende kwaliteit te bieden is er veel inzet en enthousiasme en doorzettingsvermogen van de vrijwilligers nodig.

Vrijwilligers zijn gastheer of gastvrouw, geven rondleidingen, registeren de collectie en houden het archief bij, organiseren tentoonstellingen, helpen bij het beheer en het onderhoud van het gebouw, maken foto’s of films, houden zich bezig met de website. Ontwikkelen lessen voor leerlingen, zijn bestuurslid of schrijven artikelen voor kranten.

Momenteel heeft de Stichting de beschikking over ruim 30 vrijwilligers, die de meest uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Dat zijn er nog niet voldoende. Het museum zoekt daarom naar nieuwe vrijwilligers, want vele handen maken licht werk!!

Vrijwilliger worden doe je zo!
Voelt u er wat voor om tijd te besteden aan het Grenslandmuseum, schrijf u dan in door middel van het contactformulier op de website of stuur een mail naar info[at]grenslandmuseum.nl of kom vrijblijvend eens praten met vrijwilligers in het museum.

Missie:

 • Het Grenslandmuseum biedt een unieke mogelijkheid om diverse facetten van de landsgrens en het samenleven op die grens te laten zien en te beleven.
 • Het museum draagt bij aan het denken en uitwisselen over de unieke ligging aan de grens en de geschiedenis van de dorpen Dinxperlo (NL) en Suderwick (D).

Governance Code Cultuur
De Stichting Grenslandmuseum bestuurt het Grenslandmuseum volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De uitvoering van het gehele bestuurlijk proces is in handen van het bestuur. De bestuursleden vervullen de functie onbezoldigd.

Vriend van het museum
Het Grenslandmuseum wordt sinds 2018 financieel gesteund door een groeiende groep vrienden.

Een “Vriend” geeft jaarlijks minimaal € 25 en stelt zo het museum in staat zich kwalitatief te verbeteren. In 2018 werden o.m. 10 grote expositiepanelen aangeschaft en een laptop voor de digitale registratie van de collectie.

Een vriend van het museum ontvangt jaarlijks een vriendenkaart. Met deze kaart kan hij/zij met de andere gezinsleden gratis het museum bezoeken. Bovendien ontvangt een vriend 3x per jaar een Nieuwsflits. Deze wordt per E-mail verspreid.

ANBI

Naam instelling: Stichting Grenslandmuseum

RSIN: 8588.42.154

Bankgegevens:
IBAN NL64 RABO 0313 9398 88
BIC RABONL2U

Doelstelling:
Het Grenslandmuseum heeft tot doel het behoud en bevorderen van historische waardevolle zaken, zowel roerende als onroerende. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door opsporing, restaureren en beheer van de hier bovengenoemde zaken en deze eventueel in eigendom te verwerven. Het museum maakt zich sterk om de verworven historische stukken / cultuurerfgoed aan de samenleving te tonen en hun belangstelling te wekken.

Contactgegevens: zie pagina Contact.

Bestuur en samenstelling: zie pagina Over Ons.

Beloningsbeleid: Het gehele bestuur is onbezoldigd. Dit geldt ook voor alle vrijwilligers.

Beleidsplan: Beleidsplan 2018-2022 (PDF).

Jaarverslagen: Jaarverslag 2017 (PDF) (van voormalige werkgroep Grenslandmuseum)

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2017 (PDF) (van voormalige werkgroep Grenslandmuseum)

Steun de “Vrienden van het Grenslandmuseum” samen met de Belastingdienst!
De Stichting Grenslandmuseum heeft de zogenaamde “culturele ANBI-status”. Dat betekent dat wij door de fiscus zijn aangemerkt als een goed doel met een culture status. Dit betekent extra fiscaal voordeel voor personen die ons een gift geven. De gift is dan tegen 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U mag als gever uw gift aan ons (nu €15 en hoger) met 25% verhogen in uw aangifte inkomstenbelasting. Vergeet dat niet! Een beperking in de giftenaftrek is dat er een drempel geldt van 1% van uw inkomen. Als u dus weinig giften hebt kan de fiscale aftrek gering of zelfs nul zijn.

Hoe kunt u fiscaal optimaal onze musea ondersteunen? Dat kan door van de gift een zogenaamde periodieke gift te maken. In dat geval geldt voor de fiscale aftrek geen drempel en mag u de gehele gift fiscaal aftrekken. Dat betekent dat de fiscus 40% tot zelfs 65% meebetaalt aan de gift. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • De gift moet minimaal één keer per jaar worden gedaan;
 • De gift moet minimaal vijf jaar achter elkaar worden gedaan voor hetzelfde bedrag;
 • De gift mag niet tussentijds worden gestopt behoudens bij overlijden;
 • Voor de gift is vooraf een notariële of onderhandse akte gemaakt.

U hoeft sinds 2014 niet meer naar de notaris toe. De belastingdienst heeft een modelovereenkomst opgesteld, die kan worden ingevuld en worden ondertekend door u en het bestuur van de Stichting Grenslandmuseum. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Even wat rekenvoorbeelden om te laten zien wat een periodieke gift u uiteindelijk kost (voor extra informatie in uw specifieke situatie kunt u natuurlijk kijken op www.belastingdienst.nl). Stel:

 • U schenkt jaarlijks (via akte) € 50 aan de Stichting Grenslandmuseum. Uw aftrekpost worden dan € 62,50 en er geldt geen drempel. Bij een belastingtarief van 40% kost de gift netto maar € 25 terwijl de Stichting Grenslandmuseum wel € 50 krijgt voor haar activiteiten;
 • U schenkt voor vijf jaar € 1.000 per jaar. Uw aftrekpost wordt dan € 1.250. Bij een belastingtarief van 52% kost de gift netto maar € 350, terwijl de Stichting Grenslandmuseum € 1.000 krijgt. Bij een belastingtarief van 40% kost de gift u € 500;
 • U schenkt voor vijf jaar € 5.000 per jaar. Uw aftrekpost wordt dan € 6.250. Bij een belastingtarief van 52% kost de gift u slechts € 1.750 terwijl de Stichting Grenslandmuseum € 5.000 krijgt. Bij een belastingtarief van 40% kost de gift u € 2.500.

Kortom de fiscus sponsort mee als u geeft aan de Stichting Grenslandmuseum. Uw gift is van harte welkom. Vooral nu de gemeente voornemens is flink te bezuinigen op de subsidie.

Uiteraard wordt uw gift goed besteed. Zo zijn we bezig met digitalisering van de collectie, willen we het Grenslandmuseum weer up-to-date maken en organiseren we gedurende het jaar diverse activiteiten en exposities.

In onze jaarrekeningen kunt u zien dat wij geen geld over de balk gooien.

Mocht u vragen hebben of een periodieke gift willen doen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de penningmeester Theo Diepenbroek op 06-57728570 of via info[at]grenslandmuseum.nl.