Expositie
– Wordt verschoven naar 2018: De Tapijtfabriek.

Lesmateriaal:
Het Grenslandmuseum beschikt over lesmateriaal met het thema “Het verhaal van Dinxperlo” verdeelt over drie lokale themas: De grens, Industrie op de grens en Oorlog op de grens.
Lesbrieven en demonstratiemateriaal zijn te leen bij het Grenslandmuseum te Dinxperlo.

In het Grenslandmuseum:
V.a. 1 april 2008
Grensoverschrijdende religieuze ontwikkeling in Dinxperlo/Suderwick vanaf het “begin van de christianisering” tot 1949

Voor bijzondere personengroepen (Dagelijks op afspraak!):
Ontwikkeling en de situatie aan de voormalige Duits-Nederlandse grens. Heden en het verleden. In Grenslandmuseum Dinxperlo voor scholieren en studenten tijdens hun afstudeerproject.

Bijzondere tentoonstellingen in het Grenslandmuseum
Het Grenslandmuseum te Dinxperlo heeft zich ten doel gesteld niet alleen over het leven met en aan de grens en over de geschiedenis van de grensbewoners te informeren, maar ook de herinnering daaraan in de belangstelling te houden.

Het kan dus ook niet tegenstrijdig zijn , als het Grenslandmuseum zijn deuren opent en verzamelaars van historische voorwerpen in de gelegenheid stelt hun schatten aan een breed publiek te kunnen tonen.

Het museumbestuur doet zijn best de tentoonstellingen thematisch en inhoudelijk in overeenstemming met het museale karakter en de filosofie van het museum te organiseren.