De grens

1616 – Tussen Gelre en Münster staat de loop van de grens globaal vast. Op sommige delen staan al houten palen.

1753 – Twee houten grenspalen worden vervangen door grensstenen.

1765 – In onderling overleg wordt de juiste grens vastgesteld.

1766 – Op de vastgestelde grens tussen Gelre en Münster worden 186 grensstenen geplaatst. Nummer 1 bij Rekken, nummer 186 bij de Rietstapperbrug te Dinxperlo.

1795 – tot 1813 Franse bezetting.

1810 – Münster wordt door Frankrijk geannexeerd. De staatsgrens wordt hierdoor met het “Franse koninkrijk Holland” een binnengrens.

1811 – Op 21 oktober 1811 komt Suderwick bij Dinxperlo.

1812 – Op 26 februari 1812 is Suderwick weer bij Münster.

1815 – Op het Weens Congres wordt op een vergadering van Europeese vorsten een nieuwe staatkundige indeling gemaakt. Münsterland komt toe aan het Koninkrijk Pruisen.

1816 – Nieuwe grenspalen van eikenhout. Deze palen worden naast de reeds bestaande grenspalen geplaatst. De palen zijn aan Pruisische kant zwart/wit. Aan Nederlandse kant oranje/wit.

1847 – De palen worden vervangen door nieuwe grensstenen in obelisk vorm. In verband met het toenmalige Bismarck tijdperk noemt men deze stenen “Bismarckstenen”.

1849 – In verband met een grote stroom buitenlanders naar Nederland wordt de Vreemdelingenwet ingevoerd. Buitenlanders dienen zich nu te melden en krijgen een verblijfspas van drie maanden waarna verlenging mogelijk is.

1871 – De Noordduitse bond wordt opgezet in het keizerrijk Duitsland. Men spreekt thans van Duitsland en niet meer van Pruisen.

1940 – tot 1945 Duitse bezetting.

1949 – Als schadeloosstelling, verband houdende met de tweede wereldoorlog wordt op twintig plaatsen de grens verlegd en komt een gebied van 1750 vierkante kilometer met ongeveer 119.000 inwoners bij Nederland. De grens bij Dinxperlo komt ongeveer 200 meter oostwaarts te liggen waardoor een deel van Suderwick bij Nederland (Dinxperlo) komt.

1960 – Overtollige grensstenen worden verwijderd. Vaak verdwijnen hierbij de grensstenen uit 1766.

1963 – De grenscorrectie van 1949 wordt ongedaan gemaakt. Het ingenomen land wordt aan de Bondsrepubliek teruggegeven. Suderwick wordt weer Duits.

1985 – 26 juni 1985 opening van het GRENSLANDMUSEUM.

1990 – Sloop van het douanekantoor Dinxperlo-West-Bruggenhütte.

1993 – De binnen grenzen van Europa gaan “open”. Er zijn geen slagbomen meer. Burgers mogen in de Europese Gemeenschap niet alleen vrij reizen maar ook desgewenst vrij gaan wonen en/of werken.

1997 – Sloop van het douanekantoor Suderwick-Dinxperlo – Oost.